Повідомна реєстрація колективних договорів

        Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та пункту 9 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» колективні договори і територіальні угоди іншого рівня підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики,  місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

        Проведення повідомної реєстрації колективних угод і договорів регулює Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 (далі – Порядок).

         Відповідно до пункту 3 Порядку сторони угоди (договору) подають на повідомну реєстрацію угоду (договір) разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію угоди (договору). Порядок не містить особливих умов щодо вигляду копії колективного договору, яка подається сторонами на реєстрацію. Водночас, реєструючий орган повинен перевірити автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію (пункт 2 Порядку).

         В усталеній практиці сторони подають на реєстрацію угоду разом із супровідним листом. Це дозволяє відслідкувати терміни здійснення повідомної реєстрації, мати контактні дані суб’єкта, що надіслав угоду.

        Уповноваженою особою з повідомної реєстрації колективних договорів у виконавчому комітеті Ананьївської міської ради призначено провідного спеціаліста відділу економічного розвитку Карпенко Наталю Миколаївну. Подати на повідомну реєстрацію колективний договір, зміни чи/або доповнення до нього можна на електронну адресу міської ради ananivmr@odessa.gov.ua  або особисто до приміщення за адресою: 66401, вул. Незалежності,51, м. Ананьїв, Подільського району, Одеської області.

        Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до Ананьївської міської ради, про що не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) міська рада письмово поінформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір).

       Текст колективного договору, змін і доповнень до нього буде оприлюднено, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням на офіційному сайті Ананьївської міської ради ananiv-mr.gov.ua у розділі «Публічна інформація» , підрозділ «Відділ економіки» , підрозділ «Повідомна реєстрація колективних договорів».

РЕЄСТР КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ, ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО НИХ

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторінДата набрання чинності, строк, на який укладеноСуб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листаРеєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього)Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)
                           2021 рік
Колективний договір між адміністрацією КУ «Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради» та трудовим колективом установи05.01.2021 року, на 2021-2023 р.р.КУ «Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради», супровідний №24 від 05.05.2021 року, вхідний №1970 від  05.05.2021 року.№1 від 18.05.2021р.№1428 від 18.05.2021 року.
Колективний договір між адміністрацією Державного підприємства  «Ананьївське лісове господарство» та первинною Профспілковою організацією підприємства29.04.2021 року, на 2021-2025 р.р.Державне підприємство  «Ананьївське лісове господарство», супровідний №92 від 06.05.2021 року, вхідний № 1987 від 06.05.2021року.№2 від 18.05.2021 р.№1429 від 18.05.2021 року.
Колективний договір між адміністрацією ЗДО (ясла-садок) №4 «Золотий ключик» Ананьївської міської ради та первинною організацією Профспілки працівників державних установ і первинною організацією Профспілки працівників освіти і науки України закладу дошкільної освіти.06.04.2021 року, на 2021-2026 р.р.ЗДО (ясла-садок) №4 «Золотий ключик» Ананьївської міської ради, супровідний №32 від 12.05.2021 року, вхідний №2085 від 12.05.2021 року.№3 від 18.05.2021р.№1430 від 18.05.2021 року.
Зміни та доповнення до колективного договору між Комунальним некомерційним підприємством “Ананьївський районного центр первинної медико-санітарної допомоги” Ананьївської районної ради та робочим колективом Комунального некомерційного підприємства “Ананьївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Ананьївської районної ради.12.05.2021 року, на 2018-2023 р.р.Комунальне некомерційне підприємство “Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради”, супровідний №331 від 28.05.2021 року, вхідний №2555 від 31.05.2021 року.№4 від 02.06.2021р.№1684 від 02.06.2021 року.
Колективний договір Комунального підприємства “Місто Сервіс Ананьївської міської ради” та трудовим колективом Комунального підприємства “Місто Сервіс Ананьївської міської ради”.01.06.2021 року, на 2021-2025р.р.Комунальне підприємство “Місто Сервіс Ананьївської міської ради”, супровідний №67 від 27.05.2021 року, вхідний №2556 від 31.05.2021 року.№5 від 08.06.2021р.№1776 від 08.06.2021 року.
Колективний договір Комунальної установи “Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради”01.02.2021року, на 2021-2024р.р.Комунальна установа “Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради”, супровідний №131 від 01.07.2021 року, вхідний №3406 від 02.07.2021 року.№6 від 09.07.2021р.№2122 від 09.07.2021року.
Колективний договір між дирекцією Державного навчального закладу “Ананьївський професійний аграрний ліцей” і трудовим колективом ліцею02.09.2021року,
на 2021-2026р.р.
Державний навчальний заклад “Ананьївський професійний аграрний ліцей”, супровідний №239 від 05.10.2021року, вхідний №5321 від 06.10.2021 року.№7 від 19.10.2021р.№3235 від 19.10.2021року.
Колективний договір між адміністрацією Державного підприємства “ДГ “Жеребківське” Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення” та трудовим колективом підприємства.16.11.2021року,
на 2021-2024р.р.
Державне підприємство “Дослідне господарство
“Жеребківське” Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення”, супровідний №170 від 16.11.2021 року, вхідний №6217 від 18.11.2021 року.
№8 від 26.11.2021р.№3619 від 26.11.2021 року.
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ТОВ”ПЕТРА”.04.01.2021року,
на 2021-2025р.р.
ТОВ”ПЕТРА” ,
супровідний №6 від 26.11.2021року, вхідний №6390 від 26.11.2021 року.
№9 від 26.11.2021р.№3620 від 26.11.2021 року.
Колективний договір між адміністрацією та первинною організацією Профспілки працівників держаних установ закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 “Сонечко” Ананьївської міської ради.20.12.2021 року, на 2021-2025р.р.Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 “Сонечко” Ананьївської міської ради, супровідний №75 від 21.12.2021 року, вхідний №6970 від 23.12.2021 року. №10 від 29.12.2021р.№4020 від 29.12.2021 року.
2022 рік
Угода між відділом освіти, молоді та спорту Ананьївської міської ради та комітетом Ананьївської об’єднаної організації Профспілки працівників освіти і науки України09.02.2022 року,
на 2021-2025р.р.
Ананьївська об’єднана організація профспілки працівників освіти і науки України, супровідний №5 від 09.02.2022 року, вхідний №898/04-21 від 11.02.2022 року.№1 від 16.02.2022р.№04-21/631 від 16.02.2022 року.
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом комунальної установи “Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради”28.12.2021 року,
на 2021-2025р.р.
Ананьївська об’єднана організація Профспілки працівників освіти і науки України, супровідний №1 від 22.02.2022 року, вхідний №1206/04-21 від 23.02.2022 року.№2 від 25.02.2022р.№04-21/785 від 25.02.2022 року.
Колективний договір між адміністрацією та комітетом первинної профспілкової організації ТОВ “Магнолія -Лан”31.12.2020 року, на 2021-2025р.р.ТОВ “Магнолія -Лан”, супровідний №77 від 22.02.2022 року, вхідний №1181/04-21 від 23.02.2022 року.№3 від 25.02.2022р.№04-21/786 від 25.02.2022 року.
Колективний договір між адміністрацією та Профспілковим комітетом первинної організації Профспілки працівників освіти і науки України ЗДО (ясла-садок) №2 “Ромашка” Ананьївської міської ради24.02.2022 року,
на 2022-2026р.р.
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 “Ромашка” Ананьївської міської ради, супровідний б/н від 10.03.2022 року, вхідний №1272/04-21 від 10.03.2022 року.№4 від 14.03.2022р.№04-21/880 від 14.03.2022 року.
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом комунальної установи “Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради”22.02.2022 року,
на 2021-2025р.р.
Ананьївська об’єднана організація Профспілки працівників освіти і науки України Первинна профспілкова організація
КУ”Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради”, супровідний №2 від 16.03.2022 року, вхідний №1294/04-21 від 17.03.2022 року.
№5 від 21.03.2022р.№04-21/936 від
21.03.2022 року.
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Комунальної установи “Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради” 29.03.2022 року,
на 2021-2025р.р.
Ананьївська об’єднана організація Профспілки працівників освіти і науки України Первинна профспілкова організація КУ “Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради”, супровідний б/н від 29.03.2022 року, вхідний №1376/04-21 від 30.03.2022 року.№6 від 04.04.2022р.№04-21/1015 від 04.04.2022 року.
Зміни до колективного договору між Комунальним некомерційним підприємством “Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради” та робочим колективом Комунального некомерційного підприємства “Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради” 21.01.2022 року,
на 2018-2023р.р.
Комунальне некомерційне підприємство “Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради”, супровідний №253 від 19.04.2022 року, вхідний №1523/04-21 від 20.04.2022 року.№7 від 26.04.2022р.№04-21/1128 від 26.04.2022 року.
Зміни до колективного договору між Комунальним некомерційним підприємством “Ананьївська центральна районна лікарня” Ананьївської районної ради” та профспілковим комітетом медпрацівників Комунального некомерційного підприємства “Ананьївська центральна районна лікарня ” Ананьївської районної ради” 21.01.2022 року,
на 2019-2023 р.р.
Комунальне некомерційне підприємство “Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради”, супровідний №78 від 28.04.2022 року, вхідний №1576/04-21 від 28.04.2022 року. №8 від 28.04.2022р.№04-21/1142 від
28.04.2022 року.
Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією Відокремленого структурного підрозділу “Ананьївського аграрно-економічного фахового коледжу Уманського національного університету садівництва” 27.05.2022 року,
на 2022-2026 р.р.
Відокремлений структурний підрозділ “Ананьївський аграрно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва”,
супровідний №169 від 30.05.2022 року, вхідний №1826/04-21 від 31.05.2022 року
№9 від 02.06.2022р.№04-21/1290 від
02.06.2022 року.
Зміни до колективного договору між Комунальним некомерційним підприємством “Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради” та профспілковим комітетом медпрацівників Комунального некомерційного підприємства “Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради”01.02.2022 року,
на 2019-2023 р.р.
Комунальне некомерційне підприємство “Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради”, супровідний №99 від 03.06.2022 року, вхідний №1897/04-21 від 03.06.2022 року. №10 від 08.06.2022р.№04-21/1319 від
08.06.2022 року.
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Комунальної установи “Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради”27.01.2021 року,
на 2021-2026 р.р.
Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради”, супровідний №216 від 13.07.2022 року, вхідний №2418/04-21 від 13.07.2022 року.№11 від 19.07.2022р.№04-21/1591 від 19.07.2022 року.
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом комунальнної установи “Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради”21.09.2021 року,
на 2021-2025 р.р.
Ананьївська об’єднана організація профспілки працівників освіти і науки України, супровідний №5 від 12.08.2022 року, вхідний №2880/04-21 від 16.08.2022 року.№12 від
29.08.2022р.
№04-21/1973 від
29.08.2022 року.
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом КУ “Інклюзивно-ресурсний центр Ананьївської міської ради”16.11.2022 року,
на 2022-2027 р.р.
Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр Ананьївської міської ради”, супровідний №14 від 22.11.2022 року, вхідний №4325/04-21 від 22.11.2022 року.№13 від
24.11.2022 р.
№04-21/2555 від
24.11.2022 року.
2023
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Ананьївського дитячого будинку-інтернату01.02.2023 року,
на 2023-2028
р.р.
Ананьївський дитячий будинок – інтернат, супровідний №28 від 17.01.2023 року, вхідний №263/04-21 від 17.01.2023 року.№1 від
25.01.2023 р.
№04-21/179 від
25.01.2023 року.
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом комунального закладу “Ананьївський спеціалізований ліцей спортивного профілю Одеської обласної ради”
на 2021-2025 рокиКомунальний заклад Ананьївський спеціалізований ліцей спортивного профілю Одеської обласної ради, супровідний №179 від 03.03.2023 року, вхідний№1093/04-21 від 06.09.2023 року.№2 від 14.03.2023 р.№04-21/627 від 14.03.2023 року
2024
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом комунальної установи «Ананьївський центральний Будинок культури Ананьївської міської ради»

на 2024-2028 рокиКомунальна установа «Ананьївський центральний Будинок культури Ананьївської міської ради», супровідний №1 від 06.02.2024 року, вхідний№ 586/04-21 від 06.02.2024 року.№ 1 від 20.02.2024 року.№04-21/434 від 20.02.2024 року
Колективний договір працівників  Комунальної установи «Ананьївська музична школа імені Петра Івановича Ніщинського Ананьївської міської ради»

Колективний договір між адміністрацією КНП “Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради” та профспілковим комітетом “Первинної профспілкової організації КНП “Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївької міської ради” профспілки працівників охорони здоров’я України на 2024-2028 роки

Колективний договір між КП “Місто-сервіс” Ананьївської міської ради” та робочим колективом КП “Місто-сервіс” Ананьївської міської ради

Зміни у додатку №2 до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом КУ “Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради”
на 2024-2026 роки


29.03.2024 року, на 2024-2028 роки

03.01.2024 року, на 2021-2025 роки


01.09.2023 року, на 2021-2026 роки
Комунальна установа «Ананьївська музична школа імені Петра Івановича Ніщинського Ананьївської міської ради», супровідний №7 від 09.02.2024 року, вхідний№ 676/04-21 від 09.02.2024 року.

Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради», супровідний №292 від 10.05.2024 року, вхідний №2369/04-21 від 14.05.2024 року.

Комунальне підприємство «Місто Сервіс Ананьївської міської ради»


Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради», супровідний №143 від 28.05.2024 року, вхідний №2617/04-21 від 30.05.2024 року.
№ 2 від 20.02.2024 року.
№3 від 23.05.2024 року№4 від 05.06.2024 року№5 від 05.06.2024 року
№04-21/435 від 20.02.2024 року
№04-21/1210 від 23.05.2024 року.
№04-21/1388 від 05.06.2024 року.

№04-21/1389 від 05.06.2024 року.