Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Регуляторна полі́тика — напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Нормативно-правова база регуляторної політики

Планування діяльності

Повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів

ПРОЄКТИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Проєкт “Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками, набуття права яких відбувається на безконкурентних засадах”

Повідомлення про оприлюднення проєкта рішення “Проєкт рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками, набуття права яких відбувається на безконкурентних засадах»”.

Повідомлення про оприлюднення проєкта рішення “Проєкт рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення ставок  місцевих податків на території Ананьївської міської територіальної громади»”

РІШЕННЯ АНАНЬЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ “Про встановлення ставок місцевих податків на території Ананьївської міської територіальної громади”

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення ставок місцевих податків на території Ананьївської міської територіальної громади»

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками, набуття права яких відбувається на безконкурентних засадах»

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про відрахування господарськими організаціями до міського бюджету частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності»

Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про відрахування господарськими організаціями до міського бюджету частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності»

Проєкт рішення Ананьївської міської ради «Про відрахування господарськими організаціями до міського бюджету частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності»

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення ставки транспортного податку»

Повідомлення про оприлюднення проєкта рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення ставки транспортного податку»

Проєкт рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення ставки транспортного податку»

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення пільг для фізичних та юридичних осіб зі сплати земельного податку»

Повідомлення про оприлюднення проєкта рішення «Про встановлення пільг для фізичних та юридичних осіб зі сплати земельного податку»

Проєкт рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення пільг для фізичних та юридичних осіб зі сплати земельного податку

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення ставок місцевих податків на території Ананьївської міської територіальної громади»

Повідомлення про оприлюднення проєкта рішення «Про встановлення ставок місцевих податків на території Ананьївської міської територіальної громади»

Проєкт рішення Ананьївської міської ради «Про встановлення ставок місцевих податків на території Ананьївської міської територіальної громади»

Для інформування власників домогосподарств щодо державної підтримки фермерів.

(За інформацією Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації)

Відповідно до пунктів 5 та 113 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 (зі змінами) фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, надання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного напряму продуктивності – 5000 грн. за корову але не більше 250 тис. грн. на господарство.

Повідомляємо, що громадянам, які виявили бажання стати легальними виробниками сільськогосподарської продукції, забезпечено можливість відкриття родинного бізнесу шляхом створення фізичною особою – підприємцем сімейного фермерського господарства на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Реєстрацію ФОП – голів сімейних фермерських господарств здійснюють державні реєстратори у Єдиному державному реєстрі.

Реєстрація надасть можливість скористатися податковими пільгами та державними програмами підтримки, передбаченими для сільськогосподарських товаровиробників і, зокрема, для сімейних фермерських господарств.

Контактний телефон для довідок: (048) 728-34-61

Договір (Декларація) про створення сімейного фермерського господарства

Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства (далі “Документ”) засвідчує факт створення сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи (далі “СФГ”), визначає порядок його діяльності та формування складеного капіталу, порядок розподілу прибутку та інших питань.

СФГ є формою підприємницької діяльності громадян (членів однієї сім’ї), які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або у користування, у тому числі в оренду.

Якщо фермерське господарство створюється із статусом юридичної особи, цей Документ не може бути використано, необхідно скористатися Статутом фермерського господарства. Різниця між ФГ, що створюється БЕЗ статусу юридичної особи, та ФГ, що створюється із статусом юридичної особи, полягає у наступному:

(1) ФГ із статусом юридичної особою є самостійним учасником відносин, може виступати стороною договору, відкривати рахунки у банківських або фінансових установах. ФГ без статусу юридичної особи створюється фізичною особою-підприємцем (головою), який виступає від імені ФГ при укладенні договорів; рахунки у банківських або фінансових установах відкриваються на ім’я голови, а не ФГ.

(2) ФГ із статусом юридичної особи діє на підставі статуту, а ФГ без статусу юридичної особи діє на підставі договору (декларації) про створення ФГ.

(3) ФГ із статусом юридичної особи має право отримувати у власність або в оренду (тимчасове платне користування) земельні ділянки для ведення сільського господарства. ФГ без статусу юридичної особи не має права на отримання земельних ділянок, разом з тим голова та учасники ФГ без статусу юридичної особи мають право надавати ФГ у користування належні їм земельні ділянки на весь строк діяльності ФГ.

Особливості створення СФГ

Засновником СФГ виступає фізична особа (голова відповідної сім’ї), яка досягла 18-річного віку, є громадянином України та має відповідний досвід ведення фермерського господарства. До складу СФГ можуть входити й інші учасники, за умови, що вони є членами однієї сім’ї із засновником.

Учасниками можуть бути фізичні особи, які досягли 14-річного віку, є членами однієї сім’ї із засновником та бажають об’єднатися для спільного ведення фермерського господарства.

Основним та єдиним органом управління СФГ є голова, який за сумісництвом є засновником СФГ, та зобов’язується негайно зареєструватися фізичною особою-підприємцем в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань після підписання цього Документа.

Засновник та учасники (за наявності) об’єднують належне їм рухоме (транспортні засоби, інвентар тощо) та нерухоме майно (будівлі, споруди, земельні ділянки тощо) для утворення складеного капіталу СФГ, що спільно буде ними використовуватися у діяльності СФГ.

Як використовувати документ

Якщо СФГ створюється самостійно лише однією особою (засновником), в такому випадку цей Документ буде автоматично викладений у формі декларації, яка підписується засновником (нотаріальне посвідчення не вимагається чинним законодавством України).

Якщо СФГ створюється самостійно однією особою (засновником), ПРОТЕ до складу членів ФГ будуть включені інші особи (члени сім’ї засновника), в такому випадку цей Документ автоматично буде викладений у формі договору, який підписується засновником, членами сім’ї засновника та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню за місцем розташування СФГ.

Структура запропонованого шаблону документа передбачає наступні розділи:

(1) правове становище СФГ (строк, на який засновується, повна назва, адреса місцезнаходження, види діяльності, що здійснюються);

(2) склад учасників СФГ (ідентифікаційні дані засновника, а також інших учасників, якщо такі приєдналися);

(3) склад майна СФГ (розмір та вид внеску засновників та учасників, порядок розподілу отриманого прибутку від діяльності);

(4) склад органів управління СФГ та порядок припинення діяльності СФГ.

Застосовуване законодавство

Розроблений проект Договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства підготовлено у відповідності до норм Закону України “Про Фермерське господарство”, а також положень Цивільного кодексу України.

Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Ананьївської міської ради на 2022 рік