Нормативно-правова база регуляторної політики

Закони

Закон України „Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності“;
 Закон України „Про внесеннязмін до деякихзаконівУкраїнищодоприведенняїх у відповідністьіз Законом України „Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності

Постанови

Постанова КМУ „Про затвердження методик проведенняаналізувпливу та відстеженнярезультативності регуляторного акта“

Методичнірекомендації

23.06.2021 МетодичнірекомендаціїДержавноїрегуляторноїслужбиУкраїни для органівмісцевогосамоврядування
 07.05.2021 Методичніроз’ясненнящодовиконання органами місцевогосамоврядуванняположеньстатті 34 Закону України «Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності»;
 07.05.2021 Методичнірекомендаціїщодозабезпечення органами місцевогосамоврядуванняповноважень в частиніреалізації державного нагляду (контролю);
 07.04.2021 Методичнийпосібник для органівмісцевогосамоврядуванняОбов’язковіпроцедури при здійсненнідержавноїрегуляторноїполітики та оприлюдненніінформації на Єдиномупорталівідкритихданих”;
 Методичнірекомендаціїщодооцінки регуляторного впливу проекту регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведенняаналізу регуляторного впливу;
 Методичнірекомендаціїщодоздійсненнязаходівзвідстеженнярезультативностіприйнятихрегуляторнихактівтаскасування тих з них, які не відповідають принципам державноїрегуляторноїполітики;
 Презентація М-тест в регуляторнійполітиці;
 Методичнірекомендаціїщодорозробкирегуляторнихактівтаздійсненняаналізуїхвпливу на малий та середнійбізнес, розроблені Департаментом регіональногорозвиткуобласноїдержавноїадміністрації для місцевихорганіввиконавчоївлади та місцевогосамоврядуванняЧеркаськоїобласті.

Роз’яснення

15.03.2021 Роз’яснення про висвітленняінформації про здійсненнярегуляторноїдіяльності;
 15.03.2021 Роз’яснення про підготовкупроектіврішень, щорегулюютьпитанняприватизаціївідчуження) майна комунальноївласності;
 15.03.2021 Роз’яснення про здійсненнядержавноїрегуляторноїполітики у 2021 році;
 15.03.2021 Про прийняттярегуляторнихактів радами територіальних громад;
 15.03.2021 Роз’ясненнящодо практичного застосуваннявимог Закону України „Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльностіпід час оприлюдненняпроектіврегуляторнихактів;
 Роз’ясненняДержавноїрегуляторноїслужбиУкраїни;
 Роз’ясненнящодоосновнихположень Закону України „Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності

Методичніроз’ясненнящодорегуляторностірішеньорганівмісцевогосамоврядування  про встановленнямісцевихподатківізборівврозрізі постанови Верховного суду від 10.12.2021 у справі № 0940/2301/18