Звіт відділу діловодства апарату Ананьївської міської ради про виконання плану роботи за І півріччя 2021 року

Протягом І півріччя 2021 року відділ діловодства апарату міської ради здійснював організаційно-технічний контроль за додержанням строків виконання документів , своєчасність доведення їх до виконавців. За звітний період відділом одержано і опрацьовано 3346 документів. Всі документи зареєстровані та направлені виконавцям.

         Проводилась робота щодо реєстрації вхідних та вихідних документів, реєстрації заяв громадян, які надходять поштою або пишуться на особистому прийомі, ведеться облік запитів на інформацію згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та інших документів міської ради.

         Забезпечено контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів, органів виконавчої служби про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян. На виконання надісланих документів та надання відповідей створено 2042 документи міської ради.

         Проводилася робота з проектами розпоряджень, перевірялась їх відповідність до законодавства України. Розпорядження редагувались, підписувались, друкувались та своєчасно доводили їх до відповідних структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян. Протягом звітного періоду зареєстровано 121 розпорядження міського голови з основної діяльності.