Увага, конкурс!

         Відповідно до ст.ст. 211–215 Закону України “Про культуру” від 14.12.2010 № 2778-VI (зі змінами), ст. 24 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», рішення сесії Ананьївської міської ради  від 09.07.2021 року №258 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів та установ культури Ананьївської міської ради» відділ культури та туризму Ананьївської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Публічна бібліотека Ананьївської міської ради», юридична адреса: 66410, вул.Незалежності,49, м. Ананьїв, Одеська область.

         Кваліфікаційні вимоги до кандидата:

 • громадянство України;
 • вища освіта
 • стаж роботи у сфері культури не менше трьох років
 • володіння державною мовою
 • здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

         Обмеження щодо кандидатів:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення пов’язаного з корупцією;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строк їх подання:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми;
 • проєкти програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

         Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою:

66400, Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51, 4-й поверх, відділ культури та туризму Ананьївської міської ради, cultureananiev@ukr.net .

         За додатковою інформацією стосовно основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатися до відділу культури та туризму Ананьївської міської ради.

         Телефон для довідок: (096) 8183067 

Кандидата на посаду керівника закладу визначає конкурсна комісія за результатами відкритого публічного конкурсного відбору, обов’язковою умовою якого є публічна презентація кандидатами на посаду керівника закладу проектів програм розвитку закладу на один і п’ять років.

Дата початку формування конкурсної комісії – 19 липня 2021 року.

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів:

 • 3 кандидатури від членів трудового колективу;
 • 3 кандидатури від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;
 • 3 кандидатури від органу управління.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудових колективів обираються на загальних зборах трудового колективу.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
 • є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Формування персонального складу конкурсних комісій триватиме  протягом 30 днів з дня опублікування оголошення.

Конкурсна комісія проводитиме перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів. На другому засіданні конкурсна комісія проводитиме співбесіду з кандидатами, під час яких заслуховуватимуться публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури.

 Заявки до складу конкурсної комісії приймаються до 13 серпня 2021 року 

за адресою: 66400, Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51, 4-й поверх, відділ культури та туризму Ананьївської міської ради, cultureananiev@ukr.net .