Програма “U-LEAD з Європою”: основні зміни в законодавстві

4 березня 2023 року КМУ прийнято постанову № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки»

Метою програми є досягнення значного прогресу в запобіганні та протидії корупції,
забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх
державних органів та органів місцевого самоврядування, а також належного
процесу післявоєнного відновлення України. Серед заходів, передбачених
програмою – внесення системних змін до Законів України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою врегулювання питань
запобігання конфлікту інтересів, зокрема можливості суміщення посад служби в органах
місцевого самоврядування із статусом депутатів місцевих рад. Окрім цього, постанова
закріплює на законодавчому рівні правила етичної поведінки депутатів місцевих рад та
виборних осіб місцевого самоврядування із запровадженням механізмів притягнення до
відповідальності за їх порушення.
Програмою також передбачено: перегляд регуляторних актів органів та посадових осіб
місцевого самоврядування щодо їх результативності та внесення змін до актів, які не
відповідають вимогам чинного законодавства, містять корупціогенні фактори чи спотворюють
конкуренцію; запровадження в органах місцевого самоврядування системи оплати праці на
основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний
результат роботи органу; введення прозорих механізмів продажу земельних ділянок
комунальної форми власності через електронні аукціони та ін.

3 березня 2023 року КМУ видано розпорядження № 190-р «Про схвалення Стратегії розвитку читання на період до 2032 року «Читання як життєва стратегія» та затвердження операційного плану її реалізації на 2023-2025 роки»

Під час формування проєктів місцевих бюджетів органам місцевого
самоврядування рекомендовано передбачати кошти в межах реальних
можливостей бюджетів, необхідні для виконання заходів стратегії. Серед завдань
стратегії, до яких долучаються орган місцевого самоврядування – розвиток
нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування, зокрема мобільних бібліотек для
забезпечення доступу до книжок у населених пунктах, в яких відсутні бібліотеки чи книгарні;
формування оптимальної мережі публічних бібліотек в територіальних громадах відповідно до
державних соціальних нормативів; забезпечення поповнення фондів бібліотек закладів освіти
актуальною літературою українських видавців; забезпечення створення поліфункціонального
простору в публічних бібліотеках та ін.

14 березня 2023 року КМУ прийнято постанову № 226 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами КМУ від 20 березня 2013 р. № 175 і від 17 липня 2013 р. № 509»

Постановою, зокрема, внесені зміни до Порядку організації громадських та інших
робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20 березня 2013
р. № 175. Відтепер організація громадських робіт здійснюється виконавчими
органами сільських, селищних, міських рад, а не їх виконавчими комітетами, як було
раніше. Окрім цього, уточнено, що у період воєнного стану фінансування організації
громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні, може здійснюватися на
умовах фінансування та/або співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів,
роботодавців, інших не заборонених законодавством джерел та Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття.

Оприлюднено огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС щодо розгляду справ у спорах, що виникають із спадкових правовідносин (рішення за період із січня 2018 року до лютого 2023 року)

Огляд містить важливі правові позиції щодо спорів, що виникають із спадкових
правовідносин, зокрема КЦС ВС звернув увагу на важливі питання відумерлої
спадщини. Так, Суд дійшов висновку, що незвернення спадкоємця за оформленням
спадкових прав на належну йому земельну частку (пай) після смерті спадкодавця
не є підставою для визнання спадщини відумерлою та передачі її територіальній громаді. А
спільне проживання спадкоємця і спадкодавця, станом на час його смерті, свідчить про
фактичне прийняття спадщини та вступ в управління спадковим майном.