Навчання в Україні обов’язково мусить тривати – навіть в умовах воєнного стану, і для цього слід створити умови для відновлення та продовження якісного та безпечного освітнього процесу

20.03.2022 набрав чинності 📃Закон України від 15.03.2022 року № 2126-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» (https://bit.ly/3x4ZhoD). Законом внесено зміни, у тому числі, і до ЗУ«Про освіту». ❓ На яких учасників освітнього процесу поширюються державні гарантії?

🔹 здобувачів освіти (наприклад, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти тощо);

🔹 працівників закладів освіти, установ освіти, наукових установ.Дія Закону поширюється на тих осіб, які були вимушені змінити місце проживання чи перебування, залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання чи перебування на час особливого періоду.Як особлива умова для застосування гарантій визначається оголошення у встановленому порядку воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях.

❓ Які гарантії мають учасники освітнього процесу?

🔹 визначати форму освітнього процесу, виходячи із того, яка з них є найбільш безпечною для всіх учасників (дистанційна форма або в будь-яка інша форма);

🔹 збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;

🔹 збереження місця проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

❓ Хто здійснює забезпечення державних гарантій учасникам освітнього процесу?

🔹 органи виконавчої влади;

🔹 органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації;

🔹 органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи;

🔹 органи управління у сфері освіти;

🔹 заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники;

🔹 громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.Ці органи мають право приймати в межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для реалізації зазначених державних гарантій в умовах воєнного стану.