Мінфін оприлюднив проект оновленого порядку блокування податкових накладних

Міністерство фінансів оприлюднило проект постанови КМ «Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

⚠️Цим проектом передбачається запровадити разову автоматичну реєстрацію ПН/РК, що були зупинені у період з 14.10.2022 до дати набрання чинності запропонованими змінами, якщо у таких ПН/РК зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або кодами послуг згідно з ДКПП, що відображені у таблицях даних платника податку, за якими прийнято рішення про врахування.

‼️Також пропонується внести зміни до самого Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, а саме:
1️⃣ розширити ознаки безумовної реєстрації ПН/РК, зокрема, виключити з моніторингу:
▪️ПН, в яких обсяг постачання не перевищує 5 тис. гривень;
▪️РК, в яких абсолютне значення суми коригування на зменшення/збільшення суми компенсації не перевищує 5 тис. гривень.
Водночас обсяг операцій у поточному місяці за такими ПН/РК не повинен перевищувати 500 тис. гривень;

2️⃣змінити форми додатка 4 «Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку», додатка 6 «Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість» та додатка 7 «Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість» шляхом зазначення у відповідних полях рішень детальної інформація, за якою встановлено відповідність критеріям ризиковості платника податку, тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП/умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції;

3️⃣встановити, що у разі виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, на підставі рішення комісії регіонального рівня або рішення суду автоматично виключати з переліку ризикових його контрагентів з урахуванням встановлених умов;

4️⃣ встановити, що критерії ризиковості платника податку стосовно неподання податкової звітності з ПДВ за два останніх звітних (податкових) періоди та неподання фінансової звітності за останній звітний період застосовуватимуться з урахуванням можливості/неможливості подання такої звітності в умовах воєнного стану;

5️⃣ запровадити довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості;

6️⃣ розширити показник пункту 1 позитивної податкової історії платника ПДВ щодо одночасного виконання умов досягнення обсягів постачання за поточний період, зокрема, збільшити вимоги до обсягу постачання з 500 тис. грн до 1 млн грн та на одного отримувача з 50 тис. грн до 100 тис. гривень;

7️⃣ доповнити показник, за яким визначається позитивна податкова історія для сільськогосподарських підприємств, умовою, за якої ним зможуть скористатися платники податку, які перебувають на спрощеній системі оподаткування четвертої групи та якими сплачено податкові зобов’язання з єдиного податку в повному обсязі та у встановлені строки;

8️⃣ пом’якшити критерії ризиковості здійснення операцій шляхом:
🔺виключення умови щодо відсутності у таблиці даних платника ПДВ товару/послуги, зазначеного/зазначеної в ПН, поданій для реєстрації в Реєстрі;
🔺доповнення коефіцієнта націнки 1,5 у формулу визначення залишку товару, в межах якого можна реєструвати РК на зменшення суми податкових зобов’язань;
🔺встановлення, що не вважатиметься ризиковою операція, за якою складено РК за операціями з постачання електричної енергії, природного газу, теплової енергії.