Малозабезпечені сім’ї отримали консультації з питань надання соціальної допомоги

4 лютого в бібліотеці-філії, що знаходиться на Четвертій дільниці Ананьїва було обговорено 
питання надання соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям.

      Юристка Ананьївського бюро правової 
допомоги Подільського місцевого центру з надання вторинного правової 
допомоги Ольга Гула провела семінар на тему «Соціальна допомога 
малозабезпеченим сімʼям». У ньому взяли участь представники 
малозабезпечених сімей. Під час семінару було розʼяснено поняття 
державної соціальної допомоги та кому вона надається, проінформовано 
присутніх про поняття малозабезченої сімʼї.
А також розʼяснено низку актуальних питань за такими напрямами, як:

  Що таке малозабезчена сімʼя та хто входить до складу сімʼї;
  Розкриття поняття державної соціальної допомоги та кому вона 
надається;
  Куди необхідно звертатися за призначенням державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сімʼям та які документи для цього необхідні;
 	Строк призначення та виплати допомоги;
 	Розмір допомоги малозабезпеченим сімʼям;
 	Випадки, коли допомога не призначається та умови припинення виплати 
допомоги;

Отже, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – щомісячна 
допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в 
розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу 
сім’ї. Вказана допомога призначається та виплачується малозабезпеченим 
сім’ям, які постійно проживають на території України та з поважних або 
незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший 
від прожиткового мінімуму для сім’ї.
Малозабезпечена сім’я – це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї 
причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового 
мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від 
доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів 
сім’ї та інших факторів.
Заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної 
допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими 
органами ради об’єднаної територіальної громади (Центр надання 
адміністративних послуг), та передаються відповідним органам соціального 
захисту населення.
У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення 
соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад 
та здійснюють їх передачу відповідним органам соціального захисту 
населення.
Для звернення за призначенням допомоги необхідні наступні документи:
1.	документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;
2.	довідка про склад сім’ї;
3.	декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї 
(заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
4.	довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).
Потрібно зазначити, що в декларацію не включаються державна соціальна 
допомога, призначена відповідно до Закону України "Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; нарахована субсидія за 
спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти.
Рішення про призначення соціальної допомоги або про відмову в її наданні 
приймається органом соціального захисту населення протягом десяти 
календарних днів. У разі прийняття рішення про відмову в наданні 
соціальної допомоги орган соціального захисту населення письмово 
повідомляє про це уповноваженого представника сім’ї із зазначенням 
підстав відмови та порядку оскарження рішення.
Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.
Одиноким особам, визнаним за результатами медико-соціальної експертизи 
непрацездатними, які не мають інших джерел до існування, державна 
соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи 
непрацездатною.
Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до 
існування, державна соціальна допомога може бути призначена довічно.
Зазначені у частинах другій та третій статті 6 Закону України "Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" умови 
застосовуються також при призначенні державної соціальної допомоги 
непрацездатному подружжю при відсутності осіб, зобов’язаних їх 
утримувати відповідно до закону.
Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість 
місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати.
Для призначення соціальної допомоги на наступний строк уповноважений 
представник сім’ї подає заяву і декларацію про доходи та майно. Довідка 
про склад сім’ї поновлюється лише у разі змін у складі сім’ї або у разі, 
коли між поданням заяви на призначення соціальної допомоги на наступний 
строк та припиненням виплати раніше призначеної соціальної допомоги 
минуло більше календарного місяця.
Державна соціальна допомога виплачується щомісяця.
Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між 
прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.
До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної 
соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з 
можливостей Державного бюджету України і затверджується одночасно з 
прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
Умови припинення виплати допомоги: якщо сім’єю приховано або навмисно 
подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на 
встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, 
внаслідок чого були надміру виплачені кошти, з місяця, в якому виявлено 
порушення. В такому разі на наступний строк державна соціальна допомога 
може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з 
першого числа місяця, в якому виявлено порушення; у разі переїзду сім’ї 
в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату 
соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи), — з місяця, що 
настає за місяцем, в якому відбулися зміни; за заявою уповноваженого 
представника сім’ї — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо 
інше не обумовлено заявою; у разі припинення реєстрації як безробітної 
особи, яка включена до складу сім’ї.

  Для отримання правової допомоги можна звернутись до Ананьївського бюро 
правової допомоги за адресою: Одеська область, м.Ананьїв, 
вул.Незалежності, 20, каб.6. Тел.: (04863) 2-22-26, в години прийому з 
08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
  Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 
0-800-213-103.