Про порядок набуття прав на сорт

Відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» права інтелектуальної власності на сорт набуваються в Україні шляхом подання і розгляду заявки на сорт, ухвалення назви сорту, встановлення новизни сорту, проведення кваліфікаційної експертизи сорту та державної реєстрації прав на сорт.

З дати подання заявки на сорт та до моменту прийняття рішення про державну реєстрацію прав на сорт та/або державну реєстрацію сорту або про відмову у державній реєстрації прав на сорт та/або у державній реєстрації сорту заявник має право передати іншій особі право на отримання прав на сорт на підставі договору.

Заявка на сорт у паперовій або електронній формі за вибором заявника подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (Компетентного органу) особою, яка має на це право відповідно до цього Закону. Заявка на сорт повинна стосуватися одного сорту. Заявка на сорт в електронній формі подається, за умови ідентифікації заявника або його представника з використанням кваліфікованого електронного підпису. Порядок складання і подання заявки на сорт затверджується Компетентним органом.

У порядку, встановленому Компетентним органом, заявник надає дослідні зразки сорту в кількості та якості, необхідних для проведення його кваліфікаційної експертизи, та офіційний зразок. Дослідні зразки батьківських компонентів, що є складовими компонентами об’єкта заявки на сорт, для проведення кваліфікаційної експертизи сорту не надаються. Компетентний орган може затребувати дослідні зразки батьківських компонентів, що є складовими компонентами об’єкта заявки на сорт, у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

За подання та розгляд заявки на сорт сплачується збір. Документ про сплату збору подається до Компетентного органу разом із заявкою на сорт або протягом двох місяців з дати її подання. До дати подання документа про сплату збору заявка на сорт Компетентним органом не розглядається.

Сергій Антонюк, провідний фахівець відділу контролю у сфері насінництва, розсадництва  та якості зерна управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області