Підакцизні товари: усе, що треба знати платникам податків

Ананьївська міська рада інформує про те, що, відповідно до Закону від 28.12.2014 №71-VIII з 1 січня 2015 року запроваджено акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну).

Щодо платників податку та їх реєстрації контролюючими органами

Платниками податку є суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів (п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів це продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових . замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах,, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до п.п. 212.3.1і п. 213.1 ст. 213 Кодексу платники податку – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі підлягають обов'язковій реєстрації контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу підакцизних товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якдму здійснюється реалізація таких товарів.

Отже, реєстрація контролюючими органами таких платників, як платників акцизного податку здійснюється автоматично при поданні ними декларації з акцизного податку до контролюючих органів, які обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовано пункти продажу підакцизних товарів.

Щодо бази об’єкта оподаткування та ставки акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

База оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість) реалізованих через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів (п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).

Датою виникнення податкових зобов'язань є дата здійснення .розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», для безготівкових розрахунків – дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, а у разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок, дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст.216 Кодексу).

Згідно з Законом України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Відповідно п.п. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Кодексу для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу, ставка податку становить 5 відсотків.

Щодо подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

Згідно до п. 223.1. ст. 223 Кодексу базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю. Отже, суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів) декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Кодексу..

Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом (п.п. 222.3.1 п. 222.3 ст. 222 Кодексу), для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів (п.п. 222.3.2 п.222.3 ст. 222 Кодексу).

Отже, сплата податку відбувається до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.

Щодо дотримання умов продажу тютюнових виробів, на які
 встановлено максимальні роздрібні ціни

Відповідно до п.п. 14.1.106 п. 14.1 ст. 14 Кодексу максимальні роздрібні ціни – ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни.

Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому Кодексом. Продаж підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Роздрібна ціна тютюнових виробів, що реалізуються в роздрібній торгівельній мережі та вище якої не може здійснюватися їх продаж, формується таким чином:

Обчислення граничної роздрібної ціни тютюнових виробів (ГРЦТВ):

ГРЦТВ = МРЦ: 100×105

Фактична роздрібна ціна, за якою продають тютюнові вироби (ФРЦТВ) має дорівнювати або бути меншою, ніж ГРЦТВ.

Якщо суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібний продаж тютюнових виробів, зареєстровані платниками ПДВ, то ФРЦТВ обчислюється таким чином:

ФРЦТВ = (РЦТВ : 100 х 120) : 100 х 105, де РЦТВ – роздрібна ціна тютюнових виробів без ПДВ.

Сума податкового зобов’язання з акцизного податку з роздрібних продажів за реалізовані тютюнові вироби (ПЗа) становитиме'.

ПЗа = ФРЦТВ : 105 х 5.

Сума податкового зобов’язання з ПДВ (ПЗпдв) складатиме:

ПЗпдв = (ФРЦТВ – Пза) : 120 х 20;

– не зареєстровані платниками ПДВ:

ФРЦТВ = РЦТВ : 100 х 105;

сума податкового зобов’язання з акцизного податку з роздрібних продажів складатиме: ПЗа = ФРЦТВ : 105 х 5.

Щодо розподілу частини акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального

Відповідно ст. 64 Бюджетного Кодексу України до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично зараховується 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 року №232 затверджено відповідний Порядок. Порядком визначено механізм зарахування частини акцизного податку до відповідних бюджетів.

Частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку визначатимуться кожні півроку, виходячи з обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за попереднє півріччя відповідного бюджетного періоду на підставі даних реєстратора розрахункових операцій чи програмного реєстратора розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС.

Довідково на офіційному сайті ДПС розмішується інформація про обсяг реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за даними РРО у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Крім того, Законом від 20.09.2019 №128-ІХ, з 01.08.2020 року всі суб’єкти господарювання, які торгують підакцизними товарами, у кожному чеку реєстратора розрахункових операцій чи програмного реєстратора розрахункових операцій обов’язково поряд з найменуванням товару для підакцизних товарів зобов’язані зазначати відповідний код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.