Пам’ятка Головного управління ДПС в Одеській області для платників податків – фізичних осіб, які є депутатами районних, міських, селищних, сільських рад Одеської області, Одеської міської ради або перебувають на публічній службі або в органах місцевого саомврядування регіону, з питань податкового боргу

Цією пам’яткою Головне управління ДПС в Одеській області має на меті зосередити увагу платників податків – фізичних осіб, які є депутатами сільських, селищних, міських, районних, обласної рад Одеської області (далі — депутати місцевих рад) або перебувають на публічній службі, а саме здійснюють діяльність на посадах державної служби або в органах місцевого самоврядування регіону, на окремих питаннях оподаткування, пов’язаних із податковим боргом.

Відповідно до пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами і доповненнями) у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу.

Саме з податкової вимоги платник податків має можливість дізнатися про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Але якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на теперішній час – 3060 грн), податкова вимога не надсилається (не вручається).

За таких умов платник податків – фізична особа зможе переконатися у відсутності у нього податкового боргу або, навпаки, – дізнатися про його наявність, щоб потім сплатити борг, звернувшись до фахівця відділу по роботі з податковим боргом або Центру обслуговування платників державної податкової інспекції відповідного району Одеської області, міста обласного значення, району міста Одеси Головного управління ДПС в Одеській області за телефонами, зазначеними в рубриці «Головна>Окремі сторінки>Структура» (https://od.tax.gov.ua/okremi-storinki/struktura) на субсайті територіальних органів ДПС в Одеській області вебпорталу ДПС (https://od.tax.gov.ua) або в довіднику